Program Glavna knjiga

Knjigovodstveni program

Bez glavne knjige se ne može. Kad je već tako nastojali smo da bude kao i svi ostali naši programi jednostavna, pouzdana i brza. Smatramo da bi ovaj modul trebao biti kod vas a ne kod vašeg knjigovođe. Kako je knjiženje izlaznih računa, ulaznih računa, primki i otpremnica (ili računa-otpremnica) u potpunosti automatizirano nema smisla ni potrebe da nosite registratore knjigovođi i čekate u najboljoj varijanti tjednima da bi dobili otvorene stavke ili informacije o dobiti. Izvode možete automatski učitati u temljnicu. Automatsko je i zatvaranje otvorenih stavki i dodjela konta. Svaki partner ako je i kupac i dobavljač ima isti analitički dio konta na 120 i 220. To omogućava da na ispisu otvorenih stavki vidite da li postoji mogućnost prijeboja potraživanja.
Glavna knjiga sadrži:
 • Knjiženje (pregled i unos temeljnica sa automatskim zatvaranjem stavki pri unosu izvoda, kunski i devizni iznosi)
 • Pregled kartica (i obračun kamata, ručno zatvaranje stavki)
 • Kontni plan
 • Skraćena bilanca (mogućnost odabira broja znamenki)
 • Bilanca (mogućnost odabira broja znamenki, portret ili pejzaž ispis)
 • Ispis dnevnika (po broju dokumenta, datumu, broju temeljnice)
 • Saldo temeljnica (mogućnost prikaza temeljnica koje nisu na 0)
 • Vrste dokumenata
 • Parametri (unos podataka firme)
 • Otvorene stavke (pregled otvorenih stavaka po firmama, kontima)
 • Prihod po mjesecima (usluga, roba, proizvod)
 • Račun dobiti i gubitka (mogućnost odabira broja znamenki)
 • Prosječan broj dana za naplatu računa
Izvještaji za managere:
 • BILANCA STANJA na određeni datum zakonska, subsintetička i analitička
 • RAČUN DOBITI I GUBITKA za vremenski period
 • OTVORENE STAVKE kupaca ili dobavljača
  • listanje po kontu ili nazivu
  • listanje po djelatniku odgovornom za praćenje određenog partnera
  • listanje po datumu dospijeća
  • listanje po radnoj jedinici / mjestu troška
  • usporedni pregled potraživanja i obveza, ako je riječ o istom poslovnom partneru
  • obračun kamata na otvorene stavke
 • PRIHOD PO MJESECIMA I VRSTI PRIHODA
 • PROSJEČAN BROJ DANA ZA UPLATE
 • EXPORT PODATAKA U EXCEL (svih izvještaja, u okviru opcije servis).
Servis:
 • Provjera po vrsti i broju dokumenta
 • Zbrajanje konta
 • Zatvaranje klase 4 i 7
 • Prikaz pogrešno zatvorenih stavaka 12 i 22
 • Djelatnici – prava pristupa
 • Izvoz podataka za centralu
 • Uvoz podataka iz poslovnice
 • Izvoz podataka u Excel datoteku.
 • Instaliranje novih verzija preko Interneta.
 • Slanje svih podataka e-poštom
 • Otvaranje nove godine
 • Reindeksiranje
 • Brisanje dnevnika (svih temeljnica)
 • Izrada početnog stanja
 • Ubacivanje početnog stanja