Udaljena podrška:

Imate problema sa korištenjem naših programa i usluga? Ne brinite, ovdje smo za Vas, pomoć je udaljena samo klik ili dva.
Dozvolite nam da se spojimo na Vaše računalo pomoću Teamviewer ili UVNC.

Udaljena podrška DIL 93

TEAMVIEWER QS
WINDOWS

Preuzmite modul 1

Udaljena podrška DIL 93

UVNC
WINDOWS

Preuzmite modul 2

Udaljena podrška DIL 93

TEAMVIEWER QS
MACINTOSH

Preuzmite modul

Kako Vam najbolje možemo pomoći?

GDPR

Pretplatite se na naš bilten:

Share This