Program za obračun plaća

Program za obračun plaća u primjeni je u više od 100 tvrtki. U samo dva ekrana stalo je gotovo sve što je potrebno za obračun plaća. Ukoliko nema potrebe za izmjenom iznosa plaće u odnosu na prethodni mjesec, dovoljan je jedan klik za izradu plaće.

Obračun plaće generira virmane koje se mogu učitati u internet bankarstvo. Program generira datoteke za skoro sve banke u hrvatskoj. Temeljnica obračuna plaća automatski se knjiži u glavnu knjigu.
Na temelju obračuna plaća automatski se generira JOPPD obrazac. 
Automatsko slanje obračuna plaća djelatnicima na mail (zaštićeno šifrom).

Link na Kalkulator plaće (bruto u neto)

Ukoliko nemate volje ili vremena sami raditi obračun plaće nudimo Vam našu uslugu obračuna plaće.

Vrste dohotka u programu za obračun plaća:

 • Nesamostalni rad
 • Nesamostalni rad – neisplata plaće te naknadna isplata neisplaćene plaće
 • Poduzetnička plaća
 • Stručno osposobljavanje bez doprinosa na osnovicu
 • Stručno osposobljavanje
 • Ugovor o djelu – umirovljenici
 • Isplata dobiti ili dividende
 • Ostale dohotke (prema čl. 32 Zakona o radu)
 • Izaslani radnici
 • ČL.32 st.3 t. 1 Zakona /članovi skupština i nadz. odbora trg dr. članovi povjerenstava i sl./
  ČL.32 st.3 t. 3 Zakona / primici sportaša amatera/
  ČL.32 st.3 t. 4 Zakona / primici sportskih sudaca i sl. temeljem ugovora sa klubom/
  ČL.32 st.3 t. 4 Zakona /trg. putnici, akviziteri, agenti, tumači, prevoditelji, sportski suci…
  ČL.32 st.3 t. 5 Zakona /primici u naravi osoba koje nisu u R.O. kod isplatitelja/
  ČL.32 st.3 t. 6 Zakona / nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad 1600,00 kn/
  ČL.32 st.3 t. 7 Zakona / primici uč. i studenata posr.stud. ili učeničkih servisa iznad 50000,00 kn
  ČL.32 st.3 t. 8 Zakona / stipendije učenicima  i studentima za redovito školovanje iznad 1600,00 kn
  ČL.32 st.3 t. 9 Zakona / športske stipendije iznad 1600,00 kn/
  ČL.32 st.3 t.10 Zakona /nagrade za sportska natjecanja prema posebnim propisima/
  ČL.32 st.3.t.11 Zakona /ostali posebno nenavedeni primici koje isplatitelj isplaćuje osobama koje ni
  ČL.32 st.5 t. 1 Zakona / autorski honorari- umjetnici/
  ČL.32 st.5 t. 1 Zakona / autorski honorari-umjetnici/HZSU
  ČL.32 st.5 t.1 Zakona /autorski honorari/
  ČL.32 st.5 t.2 Zakona / profesionalci-sportaši, novinari, umjetnici

* U programu je riješen automatski godišnji obračun poreza i prireza pri isplati zadnje plaće u godini. 

Izvještaji u programu za obračun plaća

 • Razni izvještaji evidencije radnog vremena, matične evidencije s mogućnosti odabira uvjeta.
 • JOPPD izvještaj generira se na temelju napravljene plaće te svih neoporezivih primitaka isplaćenih uz plaću.
 • JOPPD obrazac moguće je ručno ispuniti i dopuniti. Jednim klikom
 • JOPPD obrazac spreman je za učitavanje u e-poreznu.
 • IP1-Obrazac
 • PK1-Obrazac
 • PK1 (Podaci o primicima od nesamostalnog rada)
 • Rekapitulacija plaće po raznim uvjetima (mjestu troška, radnoj jedinici, samo za određenog djelatnika..)
 • Matična evidencija zaposlenika
 • Pregled događaja (bolovanja, godišnji odmor, slobodni dani,…)
 • Potvrda o plaći
 • Za svaki izvještaj postoji mogućnost odabira razdoblja.
 • Evidencija radnog vremena (opcija)

Cijena mjesečnog najma već od 200,00 kn + PDV (cijena se formira ovisno o broju djelatnika i broju licenci – računala).

Share This