Evidencija godišnjih odmora i odluka o korištenju godišnjih odmora

Web aplikacija

Web aplikacija Evidencija godišnjih odmora služi za predavanje zahtjeva te odobravanje/odbijanje termina godišnjih odmora.

Evidencija zahtjeva, odobrenja i iskorištenosti godišnjeg odmora može se pretvoriti u noćnu moru ako nemate odgovarajući alat. Iako se problematika čini jednostavna traži precizno definiran postupak na centralnom mjestu, da bi se postupci i evidencija godišnjih odmora odvijali transparentno sa minimalno truda i vremena.

Sa našom aplikacijom za Evidenciju godišnjih odmora u oblaku dobivate maksimalno jednostavno i efikasno rješenje i automatski ispis odluka o korištenju godišnjeg odmora.

  • Grafički prikaz preklapanja termina godišnjih odmora dostupan djelatnicima i voditeljima
  • Unaprijed definirane tekstove zahtjeva i odobrenja/odbijanja sa automatskim slanjem na mail djelatnika koji traži godišnji odmor i voditelju koji odobrava termin godišnjeg odmora.
  • Mogućnost unosa bolovanja za svakog djelatnika, što se također vidi na kalendaru i voditeljima je upozorenje da u tom terminu trebaju pažljivije odobravati godišnji odmor.
  • Prikaz ugovorenih dana godišnjeg odmora, donos starog godišnjeg, broj iskorištenih dana, broj preostalih dana za svakog djelatnika
  • Matična evidencija radnika
  • Podaci o iskorištenim terminima godišnjih odmora uvoze se u program za obračun plaća
  • Matična evidencija radnika može se uvesti iz programa za obračun plaća, nije potrebno upisivanje djelatnika u Evidenciju godišnjih odmora.
  • Ispis odluka o korištenju godišnjeg odmora

Tijek rada aplikacije:

1.

Radnik postavlja zahtjev u aplikaciji.

2.

Voditelj zaprima zahtjev na mail te u aplikaciji odobrava / odbija zahtjev

3.

U aplikaciji se mijenja status iz ‘Čeka odobrenje’ u ‘Odobreno’ ili ‘Odbijeno’ a djelatnik dobiva obavijest o promjeni statusa na mail.

4.

Svi djelatnici na kalendaru u aplikaciji vide tko i kada neće biti na poslu.

Share This