Program za veleprodaju

Knjigovodstveni program Rip

Naš ‘najjači’ program. 

Uz njega vam trebaju još samo Glavna knjiga i Program za obračun plaća.

Sadrži:

 • Robno poslovanje
 • Praćenje proizvodnje
 • Knjiga URA/IRA
 • Obračun PDVa (ZP, PDV-S obrasci),
 • Blagajničko poslovanje, e-računi, evidencija i vođenje imovine i sitnog inventara poduzeća.
 • Integracija sa Woocommerce B2C i B2B i Magento web shop

Neke funkcionalnosti programa RIP:

 • Neograničen unos podataka (broj kupaca, broj artikala, lot brojeva, broj skladišta, broj računa)
 • Prodaja, fakturiranje u različitim valutama
 • Mogućnost definiranja različitih cjenika i rabata za svakog kupca
 • Kreiranje velikog broja izvještaja. Izvještaji vezani uz poslovanje su dostupni u svakom trenutku, a sadrže sve podatke unesene u program do trenutka kreiranja izvještaja.
 • Export podataka i izvještaja u Excel i pdf
 • Kreiranje naloga za učitavanje u Internet bankarstvo
 • Svaki korisnik programa ima svoju šifru na temelju koje mu se dodjeljuju prava za rad s programom
 • U svakom trenutku se može vidjeti koji korisnik je izvršio koju operaciju unutar programa
 • Evidencija serija, lot brojeva ili šarže (Sljedivost artikla, točno znamo kad i od koga je artikl iz serije A zaprimljen na skladište te kome i kada je prodan)
 • Evidencija serijskog broja artikla (Svaki artikl (npr. mobitel) ima svoj serijski broj, potrebno radi popravaka u jamstvenom roku)
 • Podržano slanje e-računa iz programa

Detaljan popis dokumentata i mogućnosti

Izdvojene stavke

Adresar,
Ponude,
Računi
CRM
Lista radnih naloga,
Cjenik auto dijelova
Lista vozila
Knjiga primitaka i izdataka

Liste dokumenata

Lista ponuda, Lista neplaćenih izlaznih računa, Lista primki, Lista otpremnica, Lista međuskladišnica, Lista ostalih dokumenata, Lista narudžbenica, Lista dokumenata u terminalnoj obradi, Ispis dokumenata u terminalnoj obradi

Skladište

Skladište
Skladišna lista – šifrarnik,
Primke jednostavnije,
Primke sa većom analitikom zavisnih troškova,
Otpremnice,
Serijski brojevi,
Ulaz – izlaz ostali dokumenti,
Vrste dokumenata,
Međuskladišnice,
Radni nalog za proizvodnju,
Narudžbenice prema dobavljaču,
Izracun prosjecne tjedne prodaje na temelju racuna,
Izracun prosjecne tjedne prodaje na temelju izlaza po svim dokumenata,
Specifikacije – normativi,
Provjera stanja na skladišnim karticama,
Temeljitija provjera skladišnih kartica (dugo traje),
Provjera cijena u skladistu,
Uskladjivanje VPC/MPC,
Izracun sume artikala na nerazduzenim racunima,
Stanje skladišta na dan,
Zapisnik o promjeni cijena za VP

Knjige URA - IRA - PDV

Knjiga URA, Knjiga IRA, Provjera uplata URA/IRA, Obračun PDV-a, Nadzorna knjiga uvoza, Uvozna dispozicija, Nadzorna knjiga izvoza,

Izvještaji

Pregled prodaje po artiklima (na temelju računa),
Pregled prodaje po artiklima (na temelju MP i VP računa),
Pregled prodaje po artiklima (na temelju otpremnica),
Pregled prodaje po artiklima (na temelju skladišnih kartica),
Pregled prodaje po kupcima,
Pregled prodaje po proizvođačima,
Pregled prodaje po grupama,
Rekapitulacija po dokumentima,
Pregled prodaje po mjesecima,
Pregled nabave po mjesecima,
Koeficijent obrtaja robe,
Marža po računima,
Marža po stavkama,
Rekapitulacija prodaje po komercijalistima – sintetika,
Rekapitulacija prodaje po komercijalistima – analitika,
Rekapitulacija po komercijalistima i proizvođačima,
Rekapitulacija po komercijalistima i proizvođačima (uplate),
Rekapitulacija po komercijalistima i vrsti (grupi) proizvoda,
Rekapitulacija po komercijalistima i artiklima,
Rekapitulacija po načinu plaćanja,

Knjiženje u glavnu knjigu

Knjizenje URA u glavnu knjigu,
Knjizenje IRA u glavnu knjigu,
Knjizenje otpremnica u GK,
Knjizenje primki u GK,
Provjera knjizenja URA i IRA u gk.,
Knjiženje u GK (profili),
Tipovi kontiranja,
Profili knjizenja,

Pomoćne tabele

Parametri programa,
Sifre skladista,
Porezne grupe,
PPO grupe,
Grupe roba,
Podgrupe roba,
Napomene,
Kadrovska,
Tecajna lista

Servis

Servis,
Djelatnici,
Kraj godine -brisanje podataka,
Odabir baza za izvoz
Automatski izvoz baza,
Automatski uvoz baza,
Provjera uvoz/izvoz,
Dodavanje tabela u bazu,
Odvajanje tabela od baze,
Otvaranje nove godine

Razvojno

Dokument management,
Provjera duplih naziva artikala za MP skladiste,
Provjera relacije stavke racuna-skladiste,
Akcije,
Slanje medjuskladisnica,
Donos racuna iz prosle godine,
Lot brojevi,
Rabati i ugovorene cijene,
Ispravak knjige ira,
Izrada mjesecnih racuna,
Nalozi za dostavu,
Ispis artikala bez izlaza iz skladista,
Izmjena cijena za prodaju vecih kolicina,

Share This