Web aplikacija Evidencija radnog vremena  i plan rada

WEB APLIKACIJA

Pomoću aplikacije u oblaku Evidencija radnog vremena i plan rada možete pregledno i brzo organizirati rad osoblja po smjenama i poslovnicama.

Ako na kraju mjeseca nije bilo promjena i iznimki u odnosu na plan rada (prekovremeni, bolovanja,…) plan rada se može učitati u Evidenciju radnog vremena i priložiti uz obračun plaća.

Share This