Program za maloprodaju (MAP™)

Knjigovodstveni program

Sadržaj programa za maloprodaju:
 • Košarice
 • Ponude
 • Lista računa / R računa / PDV-P obrazaca
 • PDV-p obrazac (povrat poreza za strance)
 • Adresar
 • Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe (Trgovačka knjiga, po starom)
 • Blagajna
 • Storniranje računa
 • Zapisnik o promjeni cijena
 • Radni nalozi
 • Cjenik dijelova
Liste dokumenata

Lista ponuda, Lista primki, Lista međuskladišnica, Lista ostalih dokumenata, Lista narudžbenica, Lista radnih naloga, Lista dokumenata u terminalnoj obradi..

Ispis dokumenata

Ispis dokumenata u terminalnoj obradi, Ispis specifikacija, Financijska rekapitulacija prodaje, Rekapitulacija po načinu plaćanja, Lista uplata, Ispis specifikacije čekova, Ispis specifikacije kartica, Ispis specifikacije recepata, Ispis računa po datumu, Ispis računa po broju,

Pregled prodaje

Pregled prodaje po artiklima (na temelju računa), Pregled prodaje po artiklima (na temelju MP i VP računa), Pregled prodaje po kupcima, Pregled prodaje po proizvođačima, Pregled prodaje po grupama, Pregled prodane robe, Prosječna marža u mp. primci,

Knjiženje u glavnu knjigu

Tipovi kontiranja, Knjiženje primki u GK, Knjiženje u GK (profili – u testiranju), Profili knjiženja,

Pomoćne tabele

Odabir veleprodaja / maloprodaja”), Parametri programa, Šifre skladišta, Porezne grupe (pdv), Porezne grupe (ppo), Grupe roba, Podgrupe roba, Napomene, Vrste dokumenata, Tečajna lista,

Servis

Servis, Izrada diskete za HZZO, Provjera knjige popisa, Izračun vpc iz mpc, Djelatnici, Kraj godine -brisanje podataka, Odabir baza za izvoz, Odabir baza za uvoz, Automatski izvoz baza, Automatski uvoz baza, Provjera uvoz/izvoz, Dodavanje tabela u bazu, Odvajanje tabela od baze,

Razvojno

Provjera uplata ufa/ifa, Dopuna podataka o izvozu baza iz centrale, Dopuna podataka o uvozu baza u centralu, Dopuna podataka o izvozu baza iz poslovnice, Dopuna podataka o uvozu baza u poslovnicu, Dopuna podataka o razmjeni međuskladišnica s poslovnicom (NE centralom), Provjera uplata MP računa.